logg inn
Meny
Cautus Geo AS

Cautus Geo AS

Cautus Geo AS har spesialisert seg på løsninger innenfor geomonitorering; automatisk overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø.

Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for kontinuerlige overvåkingsløsninger for land, vann og utsatte konstruksjoner.

Viktig del av konseptet er å koble årsaksfaktorer og hendelser sammen for felles analyse og varsling i sanntid i Cautus Web. Ved å kombinere flere type sensorer i en integrert løsning kan man skille unaturlige hendelser fra normale trender.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Kontaktinformasjon
Icon Website:
http://www.cautusgeo.com
Image
Tilbake til oversikt